Кафедра "Електричні апарати" : [1287] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Клименко Борис Володимирович
Про кафедру
Кафедра "Електричні апарати" була створена в 1931 році при Харківському електротехнічному інституті (попередник НТУ "ХПІ"). Засновником, організатором і першим завідувачем кафедри був видтний фахівець в галузі електротехніки професор Вашура Борис Федорович. Електричні апарати широко застосовуються в електроенергетиці, промисловості, транспорті, будівництві, космічній техніці та у побуті. Електричні апарати - пристрої, призначені для розподілу електроенергії (розподільні пристрої високої й низької напруги), комутації електричних кіл (вимикачі, кнопки, реле), керування електричними машинами, устаткуванням, побутовою технікою (магнітні пускачі, трансформатори, мікропроцесорні контролери, реле), захисту людини й електроустаткування від поразки струмом (пристрої захисного відключення, запобіжники), контролю параметрів у різноманітних технічних об’єктах (реле, датчики, перетворювачі), обмеження надструмів і наднапружень в електричних мережах (розрядники). В теперішній час, кафедра проводить підготовку студентів на трьох рівнях: бакалавр, фахівець, магістр по напрямку "Електромеханіка", спеціальність "Електричні машини й апарати", спеціалізація "Електричні апарати", а також спеціальність "Електропобутова техніка", щорічно приймаючи на перший курс денної форми навчання дві групи студентів - орієнтовно 50 чоловік - і одну групу студентів заочної форми навчання. Навчання проводиться на бюджетній і контрактній основах. Кафедра є унікальною в області підготовки фахівців в галузі низьковольтного електроапаратобудування на території України. Підготовка кадрів вищої кваліфікації на кафедрі здійснюється через аспірантуру за фахом "Електричні машини й апарати". На базі кафедри "Електричні апарати" і родинних кафедр НТУ "ХПІ" діє Спеціалізована вчена рада по захистах кандидатських і докторських дисертацій по відповідній спеціальності. Протягом своєї історії кафедра плідно співпрацює із провідними електротехнічними підприємствами міста Харкова та країни. Щорічно кафедра організовує і проводить Міжнародний симпозіум "Проблеми вдосконалення електричних машин й апаратів. Теорія й практика (SIEMA), видає український періодичний науково-технічний журнал "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА Й ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА" і збірник наукових праць ВІСНИК НТУ "ХПІ", які входять до переліку спеціалізованих видань ВАК України. Кафедра має матеріальну базу для проведення лабораторних і практичних занять по вивченню та дослідженню сучасних зразків електричних апаратів і побутової техніки, а також моделювання роботи цих пристроїв за допомогою комп’ютерних технологій. Маючи потужний комп’ютерний центр, кафедра готовить фахівців що мають, крім глибоких знань по електромеханіці, різнобічні знання в області комп’ютерної техніки й інформаційних технологій (офісні програми, CAD системи, системи комп’ютерної алгебри, мови програмування, комп’ютерні мережі передачі даних). Випускники кафедри користуються попитом і працюють на підприємствах, у проектних організаціях і дослідних інститутах електротехніки, енергетики, міського електротранспорту та фірмах м. Харкова й багатьох інших міст України.
Науковi напрямки
Основними науковими напрямками кафедри є:
- розробка конструкцій і вузлів електричних апаратів й електропобутової техніки на базі розрахунків електромагнітних, електричних і теплових полів;
- проектування електричних апаратів для різних галузей промисловості України;
- розрахунки й розробка систем компенсації техногенного магнітного поля;
- розробка й проектування систем захисту електричних ланцюгів споживачів.
Випускаючi спецiaльностi
Електричні машини та апарати, спеціалізація "Електричні апарати".
Електропобутова техніка

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1287
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2009Розчеплювач на базі мікроконтролера MSP430F для автоматичних вимикачівВишневський, Андрій Євгенович; Грищук, Юрій Степанович
2009Контактный вихретоковый преобразователь с квазипостоянным магнитным полемСебко, Вадим Пантелеевич; Себко, Вадим Вадимович; Багмет, Оксана Львовна
2009Исследование процесса вибрации механической системы автоматического выключателя поворотного типа на основе теории графовЛелюк, Николай Анатольевич
2009Аналіз навчального посібника з електротехнікиЛатинін, Юрій Михайлович; Лупіков, Валерій Сергійович
2009Особенности построения векторных диаграмм для трехфазных цепей при изменении порядка чередования фазКрюкова, Наталья Валерьевна; Лупиков, Валерий Сергеевич; Рудас, Юрий Данилович; Петров, Сергей Васильевич
2009Термо-трибо-электрический потенциал для оценки старения полимерной изоляции кабелейБеспрозванных, Анна Викторовна
2017Сетецентрические технологии управления режимами работы трехфазной сетиСокол, Евгений Иванович; Сиротин, Юрий Александрович; Иерусалимова, Татьяна Сергеевна; Гриб, Олег Герасимович; Швец, Сергей Викторович; Гапон, Дмитрий Анатольевич
2017Програма для інтерпретації результатів вертикального електричного зондування "VEZ-4A"Коліушко, Денис Георгійович; Руденко, Сергій Сергійович
2017Моделювання вдосконаленого теплообмінного блоку з мікроканалами для комбінованої фотоенергетичної установкиЗайцев, Роман Валентинович
2017Влияние параметров коронного разряда на эффективность элементов систем молниезащитыЧернухин, Александр Юрьевич
2017Многочастотные алгоритмы определения влагосодержания жидких эмульсий методом резонасной диэлькометрииКоробко, Александр Анатольевич
2017Приближенный расчет энерговыделения и электрической эрозии электродов в высоковольтном сильноточном воздушном коммутаторе атмосферного давленияБаранов, Михаил Иванович; Рудаков, Сергей Валерьевич
2017Определение погрешности аналитического расчета магнитного поля высоковольтных кабельных линий при двухстороннем замыкании экранов кабелей, вызванной неравномерностью плотности тока в экранахТкаченко, Александр Олегович
2017Математична модель режимів роботи системи асинхронних двигунів димотягів теплових електричних станційВасилів, Карл Миколайович
2017Analysis of the special features of the thermal process in an induction generator at high saturation of the magnetic systemChenchevoi, Vladimir; Romashykhin, Iurii; Romashykhina, Zhanna; Al-Mashakbeh, Atef S.
2017Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 38: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2005-2010 гг.Баранов, Михаил Иванович
2017Розробка трирівневої багатокритеріальної стратегії управління гібридною судновою енергетичною установкою комбінованого пропульсивного комплексуБудашко, Віталій Віталійович
2017Визначення напрямку реконструкції заземлювального пристроюРуденко, Сергій Сергійович; Коліушко, Денис Георгійович; Кащеєв, Олексій Валерійович
2017Разработка нечеткой нейронной сети для интерпретации результатов анализа растворенных в масле газовБондаренко, Владимир Емельянович; Шутенко, Олег Владимирович
2017Исследование влияния дигидрата оксида магния на показатели горючести полимерных композиций на основе сополимера этилена с винилацетатомЧулеева, Елена Владимировна; Золотарев, Владимир Михайлович
Ресурсы коллекции (Даты сохранения в порядке по убыванию): 1 - 20 из 1287