Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43027
Title: Pterostilbene enrichment of dry convenience food for instant muffins
Other Titles: Збагачення птеростільбеном сухого напівфабрикату для мафінів швидкого приготування
Authors: Kogan, Alisa
Polyvanov, Yehor
Honcharenko, Iryna
Suprunenko, Katerina
Keywords: flour products; blueberry powder; борошняні вироби; порошок лохини
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Pterostilbene enrichment of dry convenience food for instant muffins / А. Kogan [at al.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С. 61-66.
Abstract: Modern society is overloaded with uncontrolled flows of information, emotions and stress. On top of that, despite promoting a healthy diet, the populations of many countries are overweight, obese, and having type 2 diabetes. The role of genes in the development of diabetes, obesity and senile dementia is not so great. Vast majority of people obtain eating habits that appear to be significant factors in the onset of syndromes of demetia. Flour confectionery products, which include muffins, have gained popularity in many countries in the world, according to this, the development of technologies related to the enrichment of classical formulations with useful substances or components has relevance and necessity. This is also due to the expansion of the market for flour confectionery products that meet the strategy of a balanced and healthy diet. The aim of the article is to develop reci pes and technology for instant muffins from dry semi-processed goods with the addition of dry blueberry powder as a source of pterostilbene, a substance that reduces the risk of early aging, Alzheimer's disease, type 2 diabetes, the effects of stress and depression. The proposed technology ensures the preservation of the beneficial effect of the biologically active substance that undergone heat treatment, due to the afore proposed short-term effect of the prepared mixture when exposed to microwaves. Developed dry mixes for muffins can be recommended for everyone, because they do not contain fat and sugar. Sweetness to the finished product is provided with the extract from stevia leaves. Muffins do not contain chemical disintegrants.
Сучасне суспільство перевантажене неконтрольованими потоками інформації, емоціями, стресами. На додаток до всього, незважаючи на пропаганду здорового харчування, населення багатьох країн страждає надмірною вагою, ожирінням і діабетом 2 типу. Роль генів в розвитку діабету, ожиріння і старечого недоумства не так вже й відчутна. У переважної більшості людей, значними факторами виникнення синдромів деменції є харчові звички. Борошняні кондитерські вироби, до яких належать мафіни, завоювали популярність у багатьох країнах світу, отже розробка технологій, пов'язаних із збагаченням класичних рецептур корисними речовинами або компонентами, має актуальність і необхідність. Це також пов'язано з розширенням ринку борошняних кондитерських виробів, що відповідають стратегії збалансованого і оздоровчого харчування. Метою статті є розробка рецептур і технології мафінів швидкого приготування з сухого напівфабрикату з додаванням сухого порошку лохини, як джерела птеростільбену - речовини, що дозволяє знизити ризик передчасного старіння, хвороби Альцгеймера, діабету 2 типу, наслідки стресу і депресії. Запропонована технологія забезпечує збереження корисної дії біологічно активної речовини після термічної обробки, оскільки запропоновано короткочасний вплив підготовленої суміші в полі надвисоких частот. Розроблені сухі суміші для мафінів можуть бути рекомендовані для широких верств населення, оскільки не містять жиру і цукру. Солодкість готовому виробу додає екстракт з листя стевії. У складі мафінів не міститься хімічних розпушувачів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5863-8686
orcid.org/0000-0003-4999-5187
orcid.org/0000-0001-9349-254X
orcid.org/0000-0002-8741-5449
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2019.02.09
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43027
Appears in Collections:Вісник № 02. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_NRST_Kogan_Рterostilbene.pdf397,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.