Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43105
Title: Спосіб приготування срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід
Authors: Бутенко, Анатолій Миколайович
Русінов, Олександр Іванович
Семченко, Галина Дмитрівна
Роменський, Олександр Володимирович
Лобойко, Олексій Якович
Савенков, Анатолій Сергійович
Казаков, Валентин Васильович
Суворін, Олександр Вікторович
Keywords: патенти; корисна модель; хімічна технологія; нанесені каталізатори; окиснення спиртів
Issue Date: 2008
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 37391 Україна, МПК B01J 20/16 (2008.01). Спосіб приготування срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід / Бутенко А. М., Русінов О. І., Семченко Г. Д., Роменський О. В., Лобойко О. Я., Савенков А. С., Казаков В. В., Суворін О. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u200808065 ; заявл. 13.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. – 4 с.
Abstract: Спосіб приготування срібного каталізатора окисної конверсії метанолу в формальдегід, що включає подрібнення носія (пемзи), відбір гранул заданого розміру, обробку їх нітратною кислотою при 343К терміном 8 годин, відфільтровування і відмивання цих гранул від іонів NО₃ - при 343К, просочення гранул розчином модифікатора, сушіння їх і прожарювання, який відрізняється тим, що гранули пемзи просочують спиртовим розчином модифікатора із гідроксидів Рубідію або Цезію, висушують їх при 323±5К, а потім просочують амоніачним розчином Аргентум (+1) оксиду, висушують при температурі 323К і прожарюють при температурі 740±5К протягом двох годин.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43105
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_Butenko_Patent_37391.pdf104,81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.