Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43109
Title: Спосіб одержання срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід
Authors: Бутенко, Анатолій Миколайович
Савенков, Анатолій Сергійович
Семченко, Галина Дмитрівна
Русінов, Олександр Іванович
Кряжева, Марія Володимирівна
Рищенко, Ігор Михайлович
Keywords: патенти; винахід; оксид кремнію; оксид алюмінію; алюмосилікатний золь
Issue Date: 2001
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Деклар. пат. на винахід 42949 Україна, МПК B01J37/02, B01J25/50. Спосіб одержання срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід / Бутенко А. М., Савенков А. С., Семченко Г. Д., Русінов О. І., Кряжева М. В., Рищенко І. М. ; власник Харків. держ. політехн. ун-т (Україна). – № 2000063522 ; заявл. 16.06.2000 ; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10. – 4 с.
Abstract: Спосіб одержання срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід, модифікованого оксидами кремнію (IV) і алюмінію, узятими в співвідношенні 6:1, що включає послідовне просочування гранул пемзи спочатку алюмосилікатним золем, отриманим у результаті змішування тетраетилсилікату з водним розчином нітрату алюмінію з наступним сушінням протягом 24±0,1 годин, потім відновленням сполук срібла на поверхні гранул пемзи формаліном, сушінням і прожарюванням при температурі 650±10°С протягом 2,5±0,1 годин, який відрізняється тим, що алюмосилікатний золь модифікують сахарозою з масовою часткою 0,125-0,15%, а відновлення сполук срібла ведуть у розплаві карбаміду при температурі 140±5°С протягом 40-60 хвилин.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43109
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2001_Butenko_Patent_42949.pdf92,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.