Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43352
Title: Спосіб одержання комплексного добрива
Authors: Вецнер, Юлана Ігорівна
Савенков, Анатолій Сергійович
Білогур, Ірина Сергіївна
Keywords: патенти; корисна модель; хімічна промисловість; технологія комплексних добрив; азотно-кислотне розкладання
Issue Date: 2015
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 96570 Україна, МПК (2015.01) C05C 1/02 (2006.01) C05C 1/00. Спосіб одержання оксалату заліза з відходів збагачення залізної руди / Вецнер Ю. І., Савенков А. С., Білогур І. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2014 09406 ; заяв. 26.08.2014 ; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб отримання комплексного добрива включає розкладання фосфоровмісної сировини нітратною кислотою, нейтралізацію аміаком. До продуктів розкладання фосфоровмісної сировини нітратною кислотою додають карбамід і одержану суміш направляють на фільтрацію та сушку.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43352
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_Vetsner_Patent_96570.pdf181,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.