Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43509
Title: Інтелектуальна власність в сфері неформальної економіки
Authors: Перерва, Петро Григорович
Ткачов, Максим Михайлович
Ткачова, Надія Петрівна
Keywords: втрати; корупція; контрафакція; грошові потоки; творчі працівники
Issue Date: 2019
Citation: Перерва П. Г. Інтелектуальна власність в сфері неформальної економіки [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, М. М. Ткачов, Н. П. Ткачова // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 27 вересня 2019 р. : електрон. зб. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2019. – С. 232-238. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43509
Abstract: Проведені дослідження свідчать про те, що в цей час рівень порушення виключних прав на результати інноваційно-інтелектуальної діяльності творчих працівників (контрафакція) в різних видах продукції набула індустріального характеру. Обсяг контрафакту в окремих галузях промислового виробництва в світі в цілому, в Європі і в нашій країні співмірний з об'ємом легального виробництва, а не так вже і рідко навіть перевищує його. В результаті в тіньовому обороті залишаються грошові потоки, розмір яких в деяких випадках перевершує вартість офіційно визначеного валового національного продукту. Збиток українській економіці і загроза життю і здоров'ю споживачів контрафактної продукції перевищує всі розумні розміри та досить складно піддається обчисленню.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43509
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva_Neformalna_ekonomika_2019.pdf533,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.