Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43604
Title: Формування системи оподаткування у сфері туристичного бізнесу
Authors: Долина, Ірина Володимирівна
Ілляшенко, Сергій Миколайович
Маслак, Марія Володимирівна
Глізнуца, Марина Юріївна
Івченко, Марія Олександрівна
Keywords: міжнародний туризм; менеджмент; маркетинг; ефективність; підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Citation: Формування системи оподаткування у сфері туристичного бізнесу / І. В. Долина [та ін.] // Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент : матеріали 8-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців, 7-8 листопада 2019 р. = Accounting and Analytical Support of Financial and Economic Security System: Information and Communication Technologies and Anti-Corruption Management : the 8th Intern. res. and practice Internet Conf. for degree seeking applicants and young sci., November 7-8, 2019. – Харків : ХНУМГ, 2019. – С. 53-56.
Abstract: Розроблено рекомендації по організації обліку та оподаткування витрат, а також по вдосконаленню обліково-аналітичного забезпечення управління витратами, коригуванню схем управління на основі отриманих даних, спрямованих на оптимізацію витрат, які є однією з умов виходу туристичних підприємств на рівень світових туристських організацій.
ORCID: 0000-0002-3507-5497
0000-0001-5484-9788
0000-0002-3322-740X
0000-0002-1845-3919
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43604
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolyna_Opodatkuvannia_2019.pdf352,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.