Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44207
Title: Електромеханічний імпульсний пристрій електромагнітно-індукційного типу ударно-механічної і електромагнітної дії
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Лучук, Володимир Феодосійович
Щукін, Ігор Сергійович
Keywords: патенти; винахід; захист інформації; електропровідний якір; електродинамічні сили; магнітне поле
Issue Date: 2018
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 117171 Україна, МПК G11B 5/024 (2006.01) G06F 12/14 (2006.01). Електромеханічний імпульсний пристрій електромагнітно-індукційного типу ударно-механічної і електромагнітної дії / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 2016 10051 ; заявл. 03.10.2016 ; опубл. 25.06.2018, Бюл.№ 12. – 20 с.: іл.
Abstract: Винахід належить до техніки захисту інформації на цифрових накопичувачах при виникненні небезпеки її витоку, при якій здійснюється знищення інформації як на підставі сигналів про спробу несанкціонованого проникнення, так і за бажанням користувача. Електромеханічний імпульсний пристрій електромагнітно-індукційного типу містить феромагнітний каркас зі знімною кришкою, всередині якого коаксіально розташовані індуктор, ємнісний накопичувач енергії, електропровідний якір, феромагнітний бойок, котушка індуктора намотана на напрямну ізоляційну втулку феромагнітного бойка і зафіксована в ізоляційному корпусі, між кришкою феромагнітного каркаса і індуктором встановлений феромагнітний якір дискової форми, феромагнітний якір фіксований відносно індуктора за допомогою пружних фіксаторів, встановлених на бокових стінках каркаса, феромагнітний бойок забезпечений упорним вузлом, який обмежує переміщення феромагнітного якоря відносно напрямної циліндричної ділянки бойка в напрямку індуктора і виконаний у вигляді ряду рівномірно розташованих відносно осі підпружинених елементів. В результаті чого досягається спрощення конструкцій і підвищення надійності пристрою, збільшення сили ударної дії на цифровий накопичувач інформації.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44207
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Boliukh_Patent_117171.pdf678,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.