Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44209
Title: Пристрій знищення інформації, розміщеної на твердотільному цифровому SSD накопичувачі
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Лучук, Володимир Феодосійович
Щукін, Ігор Сергійович
Keywords: патенти; котушки індуктивності; конденсатори; магнітні носії; індуктори; електродинамічні сили
Issue Date: 2018
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 117871 Україна, МПК G11B 5/024 (2006.01) G06F 12/14 (2006.01) G11B 33/12 (2006.01). Пристрій знищення інформації, розміщеної на твердотільному цифровому SSD накопичувачі / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 2017 00360 ; заявл. 13.01.2017 ; опубл. 10.10.2018, Бюл.№ 19. – 10 с.: іл.
Abstract: Пристрій знищення інформації, розміщеної на твердотільному цифровому SSD накопичувачі інформації належить до техніки захисту інформації, більш конкретно, до техніки знищення інформації на твердотільних цифрових накопичувачах (англ. solid-state drive, SSD) при виникненні небезпеки її витоку, як на підставі отримання сигналів про спробу несанкціонованого проникнення, так і за бажанням користувача. Пристрій містить: індуктор, який складається з двох овальних котушок, які з’єднані індукторною неметалевою пластиною, на протилежних сторонах яких розміщені два рухомі електропровідні якорі, ударну пластину з розміщеними в ній ударними елементами, яка розташована між нижнім якорем і цифровим накопичувачем інформації, стійки, на яких розміщені індуктор, якорі та ударна пластина, фіксуючий елемент, фіксуючі скоби. За допомогою запропонованого винаходу досягається підвищення ефективності знищення інформації, розміщеної на цифровому накопичувачі, при виникненні небезпеки її витоку, зменшення габаритів і підвищення надійності пристрою.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44209
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Boliukh_Patent_117871.pdf553,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.