Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44210
Title: Балістичний гравіметр для симетричного та несиметричного способів вимірювань прискорення вільного падіння
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Вінніченко, Олександр Іванович
Keywords: патенти; катапульта; феромагнітні сердечники; демпфери; приймально-випромінювальний пристрій; інтерференційні сигнали
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат на винахід 118620 Україна, МПК G01V 7/14 (2006.01). Балістичний гравіметр для симетричного та несиметричного способів вимірювань прискорення вільного падіння / Болюх В. Ф., Вінніченко О. І. ; власники Болюх В. Ф., Вінніченко О. І. (Україна). – № a 2017 06239 ; заявл. 19.06.2017 ; опубл. 11.02.2019, Бюл.№ 3. – 13 с.: іл.
Abstract: Винахід належить до галузі гравіметрії і може бути використаний в балістичних гравіметрах для симетричного способу вимірювань абсолютних значень прискорення вільного падіння g. Балістичний гравіметр для симетричного та несиметричного способів вимірювання прискорення вільного падіння містить пробне тіло 1 з оптичним кутковим відбивачем 2 лазерно-оптичної системи вимірювання g, вакуумну камеру 3, на верхній стінці якої розташовано оптичне вікно 4, а на днищі 5 на демпферах 6 установлена масивна силова плита 7. Усередині вакуумної камери 3 розташована електромеханічна катапульта індукційно-динамічного типу, яка містить котушку 8, усередині якої розташована обмотка 9 дискової форми, і якір 10, що виконаний у вигляді диска з електропровідного матеріалу, наприклад, міді. На плиті 7 зафіксовані котушки 8 і, радіально охоплюючи її, вертикальні направляючі елементи 11. Нижня сторона якоря 10 повернута до верхньої сторони обмотки котушки, а верхня сторона якоря з'єднана з силовим штовхаючим диском 12, взаємозв'язаним з пробним тілом 1. До днища пробного тіла 1 аксіально приєднано направляючий конус 15, форма бокових стінок якого співпадає з формою направляючої конусоподібної аксіальної виїмки 16 котушки 8. В якорі 10 і силовому диску 12 виконані центральні отвори для направляючого конуса 15. Лазерно-оптична система вимірювання включає оптичний приймально-випромінювальний пристрій 17, розташований на тринозі 18, що встановлена на масивній основі 19. При цьому отвір 18а горизонтальної плити 186 триноги 18 для лазерного променя 20 розміщений навпроти оптичного вікна 4 вакуумної камери 3. У верхній частині вертикальних направляючих елементів 11 упорядочено в тангенціальному напрямку, наприклад, через кут 120° закріплено ряд, наприклад три однакових електромагнітних фіксатори 21. Кожний фіксатор 21 складається з обмотки 21а, охопленої нерухомим феромагнітним сердечником 21б, і радіально рухомого відносно центральної осі гравіметра 22 підпружиненого, наприклад, пружиною 21в, феромагнітного якоря 21г з горизонтально виступаючим елементом 21д. Обмотки 21а електромагнітних фіксаторів 21 електрично з'єднані між собою. Задачею винаходу є розширення функціональних можливостей балістичного гравіметра за рахунок узгодженого використання як симетричного, так і несиметричного методів вимірювання прискорення вільного падіння.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44210
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Boliukh_Patent_118620.pdf585,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.