Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44215
Title: Електромагнітний пусковий пристрій для безпілотного літального апарата
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Кочерга, Олександр Іванович
Лучук, Володимир Федосійович
Щукін, Ігор Сергійович
Keywords: патенти; рухливі котушки; електромагнітна катапульта; магнітне поле; електроживлення
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 119100 Україна, МПК (2019.01) B64F 1/06 (2006.01) B64C 39/02 (2006.01) F41B 6/00 F41F 1/00. Електромагнітний пусковий пристрій для безпілотного літального апарата / Болюх В. Ф., Кочерга О. І., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Кочерга О. І., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 2017 09105 ; заявл. 14.09.2017 ; опубл. 25.04.2019, Бюл.№ 8. – 12 с.: іл.
Abstract: Винахід стосується галузі пускових пристроїв, а саме до електромагнітних пускових пристроїв, що забезпечують нерухомому об'єкту, наприклад, безпілотному літальному апарату, високу швидкість вильоту на короткій ділянці розгону. Електромагнітний пусковий пристрій містить коаксіально установлені дві суміжні рухливі котушки 1, 2 і два якоря 3, 4, виконані з електропровідного матеріалу. Котушки 1, 2 збуджуються від імпульсного джерела електроживлення 5. Нерухомий якір 3 взаємодіє з упором 6, а рухливий якір 4 взаємопов'язаний з силовим диском 7. Рухливі котушки 1, 2 і якір 4 своїми зовнішніми бічними сторонами взаємодіють за допомогою ковзання з внутрішньою поверхнею направляючої труби 8. Труба 8 і охоплючий її циліндричний корпус 9 приєднані до упору 6. Циліндричний корпус 9 містить торцеву стінку 9а, в якій виконано центральний отвір 9б. У цьому отворі розташований рухливий направляючий стержень 10, передній кінець якого 10а взаємодіє з безпілотним літальним апаратом 11. Контактні виводи 1г і 1д котушки 1 розташовані в поздовжніх пазах направляючої труби 8 з контактними елементами 8а і 8б відповідно, а контактні виводи 2г і 2д котушки 2 розташовані в поздовжніх пазах направляючої труби 8 з контактними елементами 8б і 8в відповідно. На силовому диску 7 симетрично відносно центральної осі встановлені два направляючих колеса 12. До протилежних стінок направляючої труби 8 приєднаний трос 13, який проходить через направляючі колеса 12 і охоплює задній кінець 10б рухомого направляючого стержня 10. На передньому кінці 10а рухомого направляючого стержня 10, що взаємодіє з безпілотним літальним апаратом 11, встановлений пружний накопичувач енергії 14. Технічним результатом винаходу є зменшення масогабаритних параметрів пристрою, підвищення його надійності і швидкості вильоту безпілотного літального апарата.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44215
Appears in Collections:Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Boliukh_Patent_119100.pdf680,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.