Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44660
Title: Методичні вказівки до самостійної розрахункової роботи "Розрахунок робочого процесу ДВЗ"
Authors: Ліньков, Олег Юрійович
Білик, Сергій Юрійович
Кравченко, Сергій Сергійович
Keywords: показники процесу згоряння; технічні характеристики двигунів; показники процесу стиску; побудова індикаторної діаграми; характеристики горючих сумішів
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до самостійної розрахункової роботи "Розрахунок робочого процесу ДВЗ" з дисциплін "Двигуни внутрішнього згоряння" та "Енергетичні установки транспортних засобів" : для студентів спец.142 – Енергетичне машинобудування [Електронний ресурс] / уклад.: О. Ю. Ліньков, С. Ю. Білик, С. С. Кравченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 30 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44660
Abstract: У сучасному світі найбільш поширеним джерелом механічної енергії є двигун внутрішнього згоряння. Саме він забезпечує найбільшу мобільність не тільки транспортним засобам а й іншим пристроям. Дана розрахункова робота дозволяє студенту набути навиків виконання розрахунку робочого процесу двигуна внутрішнього згоряння, результати якого є похідними для багатьох інших розрахунків. Розрахункова робота виконується студентом відповідно до варіанта завдання який вказує викладач з виконанням усіх розділів даних методичних вказівок. Оформлення роботи допускається або на листах формату А4, або у окремому зошиті (дотримуючись вимог до оформлення самостійних робіт студентів).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44660
Appears in Collections:Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Rozrakhunok_robochoho_protsesu_DVZ.pdf1,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.