Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4507
Title: Моделювання процесів управління оборотним капіталом підприємства
Authors: Борзенко, Володимир Іванович
П'ятак, Тетяна Вікторівна
Демьохіна, Олена Олександрівна
Keywords: дебіторська заборгованість; оборотний капітал; активи; оптимізація; моделювання; запаси; незавершене виробництво; готова продукція
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Борзенко В. І. Моделювання процесів управління оборотним капіталом підприємства / В. І. Борзенко, Т. В. П'ятак, О. О. Демьохіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 25. – С. 86-90.
Abstract: У роботі приведена математична модель управління оборотним капіталом підприємства, що дозволяє сформувати оптимальну величину елементів оборотних коштів для здійснення виробничого процесу.
In article is brought mathematical model of management current capitals enterprises, allowing form optimum value of the circulating assets for realization of the production process
ORCID: orcid.org/0000-0003-1772-1069
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4507
Appears in Collections:Вісник № 25
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2011_25_Borzenko_Model.pdf484,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.