Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45184
Title: Спосіб приготування нанесеного каталізатора
Authors: Бутенко, Анатолій Миколайович
Лобойко, Олексій Якович
Привалова, Галина Сергіївна
Авіна, Світлана Іванівна
Keywords: патент; корисна модель; фракціонування; просочення; прожарювання; водні розчини
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 114243 Україна, МПК B01J 37/02 (2006.01) C01G 37/00 C01G 51/00. Спосіб приготування нанесеного каталізатора / Бутенко А. М., Лобойко О. Я., Привалова Г. С., Авіна С. І. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2016 06201 ; заявл. 07.06.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5. – 3 с.
Abstract: Спосіб одержання нанесеного каталізатора включає фракціонування носія, приготування суміші насичених водних розчинів кобальту (II) нітрату та СrО₃, просочення носія, прожарювання каталізатора. Просочення носія проводять упарюванням розчину.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45184
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Butenko_Patent_114243.pdf163,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.