Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45400
Title: Нейромережевий пристрій для розпізнавання та класифікації зображень на границі декількох класів
Authors: Дмитрієнко, Валерій Дмитрович
Заковоротний, Олександр Юрійович
Хавіна, Інна Петрівна
Keywords: патенти; обчислювальна техніка; сенсорні нейрони; вхідні сигнали; ітераційні нейрони
Issue Date: 2015
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 108009 Україна, МПК (2015.01) G06K 9/00 G06K 9/62 (2006.01) G06K 9/66 (2006.01) G06K 9/52 (2006.01). Нейромережевий пристрій для розпізнавання та класифікації зображень на границі декількох класів / Дмитрієнко В. Д., Заковоротний О. Ю., Хавіна І. П. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2013 08531 ; заявл. 08.07.2013 ; опубл. 10.03.2015, Бюл.№ 5. – 7 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі до обчислювальної техніки, області побудови автоматизованих систем розпізнавання та керування. Пристрій для розпізнавання та класифікації зображень на границі декількох класів виконаний з можливістю розпізнавати зображення на границях двох, трьох й більшого числа класів завдяки тому, що шар схем виділення одного, двох й більшої кількості одиничних сигналів з виходів шару вихідних нейронів в кожен момент часу пам'ятає число ненульових сигналів на виході нейронів вихідного шару, а другий шар вихідних нейронів запам'ятовує нейрони вихідного шару, що мають на своїх виходах ненульові сигнали. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є збільшення числа класів, які розпізнаються, або можливість розпізнавати зображення, що знаходиться на однаковій відстані Хемінга від двох, трьох або більшої кількості еталонних зображень, що зберігаються у вагах зв'язків нейронів шару, що запам'ятовує.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45400
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_Dmytriienko_Patent_108009.PDF379,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.