Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45401
Title: Пристрій багатошарової асоціативної пам'яті з керуючими нейронами
Authors: Дмитрієнко, Валерій Дмитрович
Заковоротний, Олександр Юрійович
Хавіна, Інна Петрівна
Бречко, Вероніка Олександрівна
Keywords: патенти; обчислювальна техніка; тягові асинхронні електроприводи; двійкові біполярні вектори; сенсорні шари; асоціативні зображення
Issue Date: 2015
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 108712 Україна, МПК G06G 7/60 (2006.01) G06N 3/08 (2006.01) G06F 15/18 (2006.01). Пристрій багатошарової асоціативної пам'яті з керуючими нейронами / Дмитрієнко В. Д., Заковоротний О. Ю., Хавіна І. П., Бречко В. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2014 04330 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл.№ 10. – 11с. : іл.
Abstract: Пристрій багатошарової асоціативної пам'яті з керуючими нейронами може бути використаний при побудові баз знань технологічних процесів та систем підтримки прийняття рішень. Розроблений пристрій може будувати асоціації з урахуванням керуючих даних завдяки тому, що в структуру мережі було введено шари керуючих нейронів. Розроблений пристрій здатен зберігати та відновлювати зі своєї пам'яті асоціативні зображення та будувати ланки асоціацій з урахуванням додаткових даних.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45401
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_Dmytriienko_Patent_108712.PDF1,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.