Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45402
Title: Пристрій багатошарової двонаправленої асоціативної пам'яті
Authors: Дмитрієнко, Валерій Дмитрович
Заковоротний, Олександр Юрійович
Хавіна, Інна Петрівна
Бречко, Вероніка Олександрівна
Keywords: патенти; обчислювальна техніка; нейронні мережі; сенсорні шари; вихідні сигнали
Issue Date: 2015
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 108947 Україна, МПК G06G 7/60 (2006.01) G06N 3/04 (2006.01) G06F 15/18 (2006.01). Пристрій багатошарової двонаправленої асоціативної пам'яті / Дмитрієнко В. Д., Заковоротний О. Ю., Хавіна І. П., Бречко В. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2014 02402 ; заявл. 11.03.2014 ; опубл. 25.06.2015, Бюл.№ 12. – 9 с. : іл.
Abstract: Пристрій багатошарової двонаправленої асоціативної пам'яті належить до обчислювальної техніки та може бути використаний при побудові баз знань технологічних процесів та систем підтримки прийняття рішень. Пристрій може зберігати та відновлювати зі своєї пам'яті ланцюги асоціацій завдяки тому, що в структуру мережі введення N шарів нейронів, які послідовно з'єднані один з одним парами двонаправлених зважених зв'язків, при цьому кожен нейрон першого з N шарів нейронів з'єднується двонаправленими зваженими зв'язками з кожним нейроном першого сенсорного шару, а кожен нейрон останнього з N шарів нейронів з'єднаний двонаправленими зваженими зв'язками з кожним нейроном другого сенсорного шару нейронів. Технічним результатом є зберігання та відновлювання зі своєї пам'яті асоціативні зображення та будування ланцюгів асоціацій.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45402
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_Dmytriienko_Patent_108947.PDF750,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.