Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4600
Title: Засоби вимірювання неелектричних величин
Authors: Гусельніков, Віктор Кузьмич
Медведєва, Людмила Олександрівна
Тверитникова, Олена Євгенівна
Григоренко, Ігор Володимирович
Гусельніков, Олексій Вікторович
Keywords: дослідження; оптичні пірометри; індуктивні вимірювальні перетворювачі; реостатні вимірювальні перетворювачі; фотоелектричні люксметри; ємнісні вимірювальні перетворювачі; теплові вимірювальні перетворювачі; п’єзоелектричні вимірювальні перетворювачі; тензорезисторні вимірювальні перетворювачі
Issue Date: 2011
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Засоби вимірювання неелектричних величин : лаб. практ. з курсу "Інформаційні технології та технічні вимірювання" : для студ. спец. 6.051001 "Метрологія і інформаційно-вимірювальні технології" денної та заочної форм навч. / В. К. Гусельніков [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 76 с.
Abstract: Практикум містить вісім лабораторних робіт, що призначені для глибокого засвоєння теоретичних основ побудови неелектричних вимірювальних перетворювачів, а також набуття практичних навичок роботи з приладами
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4600
Appears in Collections:Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2011_Zasoby_vymiryuvannya.pdf464,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.