Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4617
Title: Вища математика в прикладах і задачах. Том 1
Authors: Курпа, Лідія Василівна
Кашуба, Жанна Борисівна
Кириллова, Наталія Олександрівна
Лінник, Ганна Борисівна
Морачковська, Ірина Олегівна
Одинцова, Олена Володимирівна
Руднєва, Гаяне Валериківна
Столбова, Тамара Василівна
Чистіліна, Ганна Вікторівна
Шматко, Тетяна Валентинівна
Keywords: матриця; векторна алгебра; поверхні; лінії; математичний аналіз; точки розриву; диференціал функції; асимптоти кривих; методи інтегрування; інтеграл
Issue Date: 2009
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Вища математика в прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 т. Т. 1 : Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної / Л. В. Курпа [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 528 с.
Abstract: Навчальний посібник містить теоретичний довідковий матеріал з лінійної алгебри, аналітичної геометрії та математичного аналізу, а також зразки розв’язання типових задач, тестові питання та задачі, індивідуальні варіанти типових розрахунків. Призначено для студентів технічних спеціальностей
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4617
Appears in Collections:Кафедра "Вища математика"
Кафедра "Прикладна математика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurpa_Vyshcha_matem_T.1_Gl.1-4_2009.pdfГл. 1-46,73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Kurpa_Vyshcha_matem_T.1_Gl.5-8_2009.pdfГл. 5-88,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.