Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47041
Title: Аналіз тенденцій впливу параметрів корпусів транспортних засобів спеціального призначення на власні частоти і форми коливань
Other Titles: Analysis of influence trends of special purpose vehicle hulls parameters on natural frequencies and oscillations forms
Authors: Грабовський, Андрій Володимирович
Ткачук, Микола Анатолійович
Шуть, Олександр Юрійович
Ліпейко, Андрій Іванович
Цендра, Георгій Вікторович
Шевченко, Андрій Валерійович
Льозний, Олег Сергійович
Мосніцька, Дар'я Валеріївна
Чала, Юлія Сергіївна
Keywords: власні частоти; бойові броньовані машини; транспортні засоби спеціального призначення; форми коливань; бронетранспортери; легкоброньовані машини; зони деформацій; технічні рішення; hull; stress-strain state; oscillations; natural frequency of oscillations; own form of oscillations; special purpose vehicles; finite element analysis; sensitivity
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Аналіз тенденцій впливу параметрів корпусів транспортних засобів спеціального призначення на власні частоти і форми коливань / А. В. Грабовський [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Engineering and CAD : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – С. 19-27.
Abstract: У роботі описано підхід до аналізу впливу параметрів корпусів транспортних засобів спеціального призначення на власні частоти і форми коливань. Для цього побудовані параметричні моделі корпусів. У цих корпусах варійованими є їх структура, форма та товщини окремих панелей. У ході дослідження макетів корпусів проаналізовано зміну власних частот і форм коливань корпусів транспортних засобів спеціального призначення. Побудовані моделі дають можливість прогнозувати тенденції зміни власних частот і форм коливань при проектному варіюванні окремих параметрів корпусів Це створює переваги при обґрунтуванні раціональних технічних рішень цих корпусівшляхом цілеспрямованого варіювання окремих параметрів.
The paper describes the approach to the analysis of the influence of the parameters of special purpose vehicles hulls on the natural frequencies and forms of oscillations. For this purpose, parametric models of hulls are constructed. In these hulls, their structure, shape and separate panels thickness are varied. In the course of research of hulls scale models, the change of natural frequencies and forms of fluctuations of special purpose vehicles hulls is investigated. The constructed models make it possible to predict the trends of natural frequencies and forms of oscillations in the design variation of hulls individual parameters. Thus advantages are creating in substantiating rational technical solutions of these hulls by purposeful variation of separate parameters.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6116-0572
orcid.org/0000-0002-4174-8213
DOI: doi.org/10.20998/2079-0775.2020.1.03
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47041
Appears in Collections:Вісник № 01. Машинознавство та САПР
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_NTU_KhPI_2020_1_Hrabovskyi_Analiz.pdf1,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.