Кафедра "Теоретичні основи електротехніки" : [204] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Завiдуючий кафедрою
Резинкіна Марина Михайлівна
Про кафедру
Кафедра створена в 1931 роцi. Кафедра зробила великий внесок у становлення i розвиток теоретичної електротехнiки в Українi, має великий досвiд, глибокi традицiї, теоретичну школу, створену вiдомими вченими i педагогами професорами П.П. Копняевим, Г.М. Эфросом (один з засновникiв практичного використання операцiйного обчислення), В.Л. Бенiним (один iз творцiв основ застосування автоматизованих систем в енергетицi), Д.С. Колобковим, доцентами А.П. Сукачевим, Г.В. Остроумовим i iншими. Їхнiми зусиллями сформована на високому науковому i методичному рiвнi класична частина курсу ТОЕ.
Професорско-викладацький склад кафедри включає:2 професора, д.т.н.; 4 професорiв, к.т.н.; 3 доцента, к.т.н.; 1 старшого викладача, к.т.н; 1 старшого викладача; 1 асистента і стажиста викладача. За останнi 15 рокiв захищено 10 дисертацiй, у тому числi двi докторськi. Кафедра ТОЕ проводить навчання студентiв за курсами ТОЕ на факультетах Е, ЕМБ, АП, ФТ, КIТ, ТМ; ТЕМК (теорiя електромагнiтних кiл), ТЕД (технiчна електродинамика), ЗЕ (загальна електротехнiка), ТЕСК (теорiя електричних сигналiв i кiл) на факультетi АП; ТЕЕК (теорiя електричних i електронних кiл) за фахом «Промислова електронiка» факультету ЕМБ для студентiв денної i заочної форм навчання.
Матерiально-технiчна база кафедри забезпечує можливiсть проведення лабораторних занять бiльш нiж для 40 академiчних груп у семестр. Загальна площа примiщень складає 668 квадратних метрiв, з них учбово-лабораторних ? 503 квадратних метра (75 %). Є чотири лабораторних класи, обладнаних 43 унiверсальними стендами, дисплейний клас на 10 робочих мiсць i аудиторний клас, що дозволяють проводити лабораторно-практичнi заняття. Лабораторна база достатньо забезпечена iнформацiйними матерiалами.
Щорiчно на кафедрi навчається близько 1700 студентiв. Рiчний обсяг навчальних доручень кафедри коливається вiд 6 до 10 тисяч годин. Кафедра протягом останнiх 17 рокiв була опорною кафедрою Харкiвського регiону з ТОЕ. Як базовий вуз шiсть рокiв проводила олiмпiади i готувала команду України до всесоюзних олiмпiад «Студент i науково-технiчний прогрес» по ТОЕ, де студенти НТУ "ХПI" неодноразово ставали переможцями i призерами в особистому i командному залiках.
Науковi напрямки
Дослідження електромагнітних і теплових полів і кіл з використанням методів математичного моделювання для систем діагностики і автоматичного управління дизель-електричними агрегатами. Роботи проводилися на рівні винаходів за планами галузевих міністерств (базове підприємство - ПО «Завод ім. Малишева»). Ця тематика знайшла відображення в докторських дисертаціях підготовлених доцентами В.М. Боєвим і А.Н. Борисенко. Створення системи живлення (вторинні джерела) і керування для автономних об’єктів (галузева лабораторія ОНІЛ ТОЕ Міністерства середнього машинобудування). Роботи проводилися на світовому рівні, багато результатів впроваджені у виробництво із значним економічним ефектом. На кафедрі працює семінар Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові проблеми енергетики».

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 204
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2021Сборник задач по электромагнитному полюБоев, Вячеслав Михайлович; Мякшина, Ирина Германовна; Калашникова, Лариса Акимовна
2021Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи за темою "Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах"Резинкіна, Марина Михайлівна; Кубрик, Борис Іванович; Гетьман, Андрій Володимирович; Литвиненко, С. А.
2020Исследование способов коррекции скоростных характеристик топливных насосов за счет дросселирования на всасыванииБорисенко, Анатолий Николаевич; Сергиенко, Николай Егорович; Агапов, Олег Николаевич; Медведев, Николай Григорьевич
2021Mathematical modelling of the electric field of carbon nanotube arrays used in cold cathode electron emission devicesRezinkina, M. M.
2019Вплив жорсткого ультрафіолету на структуру та оптичні властивості шарів CdS та CdTeКопач, Галина Іванівна; Доброжан, Андрій Ігорович; Хрипунов, Геннадій Семенович; Мигущенко, Руслан Павлович; Кропачек, Ольга Юріївна; Зайцев, Роман Валентинович; Меріуц, Андрій Володимирович
2019Structure and Optical Properties of CdS Thin Films after Hard Ultraviolet IrradiationDobrozhan, A. I.; Meriuts, A. V.; Kopach, G. I.; Mygushchenko, R. P.; Kropachek, О. Y.
2019Structure and Optical Properties of CdTe and CdS Thin Films after Hard Ultraviolet IrradiationKopach, G. I.; Dobrozhan, A. I.; Khrypunov, G. S.; Mygushchenko, R. P.; Kropachek, О. Y.; Zaitsev, R. V.; Meriuts, A. V.
2020Guidelines of calculation and graphical performing the task on the topic "Calculation of linear DC electric circuits"Rezynkina, М. М.; Kiessaiev, O. H.; Rezynkin, O. L.; Lytvynenko, S. A.
2020Guidelines of calculation and graphical performing the task on the topic "Linear electric circuits of harmonic current"Rezynkina, М. М.; Kiessaiev, O. H.; Rezynkin, O. L.; Lytvynenko, S. A.
2020Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 4 за темою "Частотні спектри сигналів"Резинкіна, Марина Михайлівна; Гетьман, Андрій Володимирович; Кубрик, Борис Іванович; Литвиненко, Світлана Анатоліївна
2020Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Частотні характеристики лінійних електричних кіл"Резинкіна, Марина Михайлівна; Гетьман, Андрій Володимирович; Кубрик, Борис Іванович; Литвиненко, Світлана Анатоліївна
2020Методичні вказівки для підготовки до практичних занять за темою "Частотні характеристики лінійних електричних кіл"Борисенко, Анатолій Миколайович; Кубрик, Борис Іванович; Литвиненко, Світлана Анатоліївна
2020Чисельні методиБайда, Євген Іванович; Кропачек, Ольга Юріївна
2020Система регулювання подачі додаткового повітря в дизельБорисенко, Анатолій Миколайович; Борисенко, Євген Анатолійович; Богаєвський, Олександр Борисович
2020Calculation of the electric field distribution in the vicinity of the conductive rodLytvynenko, Svitlana
2020Забезпечення технічних параметрів резистивних кабелів системи теплої підлоги за умови зберігання теплової стійкості ізоляціїБезпрозванних, Ганна Вікторівна; Гринишина, Маргарита Володимирівна; Кєссаєв, Олександр Геннадійович; Гречко, Олександр Михайлович
2020Статистичне моделювання просування блискавки в напрямку наземних об’єктівЛитвиненко, Світлана Анатоліївна
2016Шунт для измерения импульсных токов в несимметричной полосковой формирующей линииРевуцкий, Виталий Игоревич
2016Вибродиагностика ГРМ ДВС с использованием статистического подходаЛавриненко, Ольга Валериевна; Борисенко, А. Н.
2017Исследование измерительно-вычислительных процедур первичного системного информационного преобразования стохастически нестационарных вибросигналовКропачек, Ольга Юрьевна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 204