Кафедра "Теоретичні основи електротехніки" : [204] Collection home page

Завiдуючий кафедрою
Резинкіна Марина Михайлівна
Про кафедру
Кафедра створена в 1931 роцi. Кафедра зробила великий внесок у становлення i розвиток теоретичної електротехнiки в Українi, має великий досвiд, глибокi традицiї, теоретичну школу, створену вiдомими вченими i педагогами професорами П.П. Копняевим, Г.М. Эфросом (один з засновникiв практичного використання операцiйного обчислення), В.Л. Бенiним (один iз творцiв основ застосування автоматизованих систем в енергетицi), Д.С. Колобковим, доцентами А.П. Сукачевим, Г.В. Остроумовим i iншими. Їхнiми зусиллями сформована на високому науковому i методичному рiвнi класична частина курсу ТОЕ.
Професорско-викладацький склад кафедри включає:2 професора, д.т.н.; 4 професорiв, к.т.н.; 3 доцента, к.т.н.; 1 старшого викладача, к.т.н; 1 старшого викладача; 1 асистента і стажиста викладача. За останнi 15 рокiв захищено 10 дисертацiй, у тому числi двi докторськi. Кафедра ТОЕ проводить навчання студентiв за курсами ТОЕ на факультетах Е, ЕМБ, АП, ФТ, КIТ, ТМ; ТЕМК (теорiя електромагнiтних кiл), ТЕД (технiчна електродинамика), ЗЕ (загальна електротехнiка), ТЕСК (теорiя електричних сигналiв i кiл) на факультетi АП; ТЕЕК (теорiя електричних i електронних кiл) за фахом «Промислова електронiка» факультету ЕМБ для студентiв денної i заочної форм навчання.
Матерiально-технiчна база кафедри забезпечує можливiсть проведення лабораторних занять бiльш нiж для 40 академiчних груп у семестр. Загальна площа примiщень складає 668 квадратних метрiв, з них учбово-лабораторних ? 503 квадратних метра (75 %). Є чотири лабораторних класи, обладнаних 43 унiверсальними стендами, дисплейний клас на 10 робочих мiсць i аудиторний клас, що дозволяють проводити лабораторно-практичнi заняття. Лабораторна база достатньо забезпечена iнформацiйними матерiалами.
Щорiчно на кафедрi навчається близько 1700 студентiв. Рiчний обсяг навчальних доручень кафедри коливається вiд 6 до 10 тисяч годин. Кафедра протягом останнiх 17 рокiв була опорною кафедрою Харкiвського регiону з ТОЕ. Як базовий вуз шiсть рокiв проводила олiмпiади i готувала команду України до всесоюзних олiмпiад «Студент i науково-технiчний прогрес» по ТОЕ, де студенти НТУ "ХПI" неодноразово ставали переможцями i призерами в особистому i командному залiках.
Науковi напрямки
Дослідження електромагнітних і теплових полів і кіл з використанням методів математичного моделювання для систем діагностики і автоматичного управління дизель-електричними агрегатами. Роботи проводилися на рівні винаходів за планами галузевих міністерств (базове підприємство - ПО «Завод ім. Малишева»). Ця тематика знайшла відображення в докторських дисертаціях підготовлених доцентами В.М. Боєвим і А.Н. Борисенко. Створення системи живлення (вторинні джерела) і керування для автономних об’єктів (галузева лабораторія ОНІЛ ТОЕ Міністерства середнього машинобудування). Роботи проводилися на світовому рівні, багато результатів впроваджені у виробництво із значним економічним ефектом. На кафедрі працює семінар Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові проблеми енергетики».

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 204
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Выбор системы информативных параметров для дискриминации альтернативных состояний топливной системы дизеляКропачек, Ольга Юрьевна
2019Стенд для дослідження електричних властивостей з візуалізацією процесу поляризації активних діелектриківБезпрозванних, Ганна Вікторівна; Кєссаєв, Олександр Геннадійович; Гаврилюк, Ігор Юрійович
2020Электромагнитное полеБоев, Вячеслав Михайлович
2018Вимірювальний перетворювач температуриЩапов, Павло Федорович; Мигущенко, Руслан Павлович; Кропачек, Ольга Юріївна; Коржов, Ігор Михайлович
2015Нормирование функциональных моделей случайных диагностических измерительных сигналовКропачек, Ольга Юрьевна; Мигущенко, Руслан Павлович; Глоба, Светлана Николаевна
2019Оцінка та дослідження чутливості, дискримінуючих та діагностичних властивостей показників автокогерентностіКоржов, Ігор Михайлович; Щапов, Павло Федорович; Мигущенко, Руслан Павлович; Кропачек, Ольга Юріївна
2017Реализация вычислительных процедур системного информационного преобразования нестационарных вибросигналов средствами LabViewКоржов, Игорь Михайлович; Кропачек, Ольга Юрьевна
2017Контроль термодинимичиской нестационарности многозонных проходных агрегатовМигущенко, Руслан Павлович; Кропачек, Ольга Юрьевна; Кисишвили, Т. П.; Луценко, Л. В.
2017Сравнительный анализ алгоритмов принятия решений при ограничениях измерительной информацииКропачек, Ольга Юрьевна; Коржов, И. М.
2017Исследование диагностических рисков параметрически неопределенной квадратичной дискриминантной функции при диагностике промышленных объектовКропачек, Ольга Юрьевна
2015Оптимізація інформаційного простору при вейвлет-перетвореннях вібросигналівХниченко, О. А.; Живенко, М. В.; Щапов, Павло Федорович; Кропачек, Ольга Юріївна; Мигущенко, Руслан Павлович
2015Обобщенные модели нестационарных измерительных сигналов при дискретных статистических неоднородностяхКропачек, Ольга Юрьевна; Мигущенко, Руслан Павлович; Качанов, М. П.
2015Обнаружение и нормирование параметрических изменений в случайных сигналах биомедицинской информации при химических и механических воздействиях на биологические структурыСтецишин, Роман Васильевич; Замятин, Денис Петрович; Кропачек, Ольга Юрьевна; Мигущенко, Руслан Павлович
2019Современное состояние методов и средств ультразвукового контроля проката с применением электромагнитно-акустических преобразователейСалам, Бусси; Сучков, Григорий Михайлович; Мигущенко, Руслан Павлович; Кропачек, Ольга Юрьевна; Плеснецов, Сергей Юрьевич
2019Методические указания к практическим занятиям и выполнению контрольных работ по разделу "Магнитные цепи. Трансформатор" по курсу "Теоретические основы электротехники"Боев, Вячеслав Михайлович; Ревуцкий, Виталий Игоревич
2011Усовершенствование информационно-измерительной системы для безразборной диагностики механизмов ДТСПосвятенко, Н. И.; Тверитникова, Елена Евгеньевна; Кропачек, Ольга Юрьевна; Гусельников, А. К.
2019Розвиток теоретичних основ електротехніки в контексті підготовки інженерів в НТУ "ХПІ"Лавріненко, Ольга Валеріївна
2019Методика применения аналитической записи кусочно-линейной аппроксимации кривой намагничивания на примере расчета пик-трансформатораБоев, Вячеслав Михайлович; Петренко, Николай Яковлевич; Ревуцкий, Виталий Игоревич
2019Моделювання електричних полів в околі електропровідних стрижнів – блискавкоприймачівСокол, Євген Іванович; Резинкіна, Марина Михайлівна; Резинкін, Олег Лук’янович; Литвиненко, Світлана Анатоліївна; Гриб, Олег Герасимович
2019Расчет электромагнитных полей в неоднородных средах для выбора защитных покрытийРезинкина, Марина Михайловна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 204