Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47202
Title: Склад твердого адсорбенту для зневоднення слабополярних рідин
Authors: Блінков, Миколай Андрійович
Бутенко, Анатолій Миколайович
Резніченко, Ганна Михайлівна
Рищенко, Ігор Михайлович
Булавін, Віктор Іванович
Keywords: патент; корисна модель; нафтопереробка; вакуумування; адсорбційна здатність; кристалогідрат
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 114251 Україна, МПК B01D 15/08 (2006.01) B01J 20/02 (2006.01) C01B 25/16 (2006.01) C01D 15/00. Склад твердого адсорбенту для зневоднення слабополярних рідин / Блінков М. А., Бутенко А. М., Резніченко Г. М., Рищенко І. М., Булавін В. І. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2016 06721 ; заявл. 21.06.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5. – 4 с.
Abstract: Склад твердого адсорбенту для зневоднення слабополярних рідин містить в основі неорганічну речовину, що може утворювати кристалогідрат. При цьому як неорганічна речовина використовується Lі₃РО₄.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47202
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Blinkov_Patent_114251.pdf173,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.