Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47209
Title: Спосіб регенерації каталізаторів СНП окисної конверсії метанолу у формальдегід
Other Titles: Method for regeneration of "sop" catalysts of oxidizing conversion of methanol into formaldehyde
Authors: Кряжева, Марія Володимирівна
Лобойко, Олексій Якович
Бутенко, Анатолій Миколайович
Савенков, Анатолій Сергійович
Семченко, Галина Дмитрівна
Русінов, Олександр Іванович
Рищенко, Ігор Михайлович
Роменський, Олександр Володимирович
Keywords: патент; винахід; кокс; прожарювання; нітратна кислота; метанол
Issue Date: 2005
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 73423 Україна, МПК B01J 23/90 (2006.01) B01J 38/00 B01J 23/48 (2006.01) B01J 37/02 (2006.01) C07C 47/02 (2006.01). Спосіб регенерації каталізаторів СНП окисної конверсії метанолу у формальдегід / Кряжева М. В., Лобойко О. Я., Бутенко А. М., Савенков А. С., Семченко Г. Д., Русінов О. І., Рищенко І. М., Роменський О. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № 20031211407 ; заявл. 11.12.2003 ; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. – 3 с.
Abstract: Спосіб регенерації каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід типу СНП ("срібло на пемзі") шляхом обробки відпрацьованого каталізатора нітратом калію, та відмивання привнесених сполук Na, Ca, Fe розчинами солей та кислот, розчинення срібла нітратною кислотою та введення хімічних відновників, який відрізняється тим, що прожарювання після просочення відпрацьованого каталізатора розчином нітрату калію при 35010 °С протягом 952 °С хвилин, відмивання привнесених сполук натрію, кальцію, феруму здійснюють розчином хлориду амонію, а розчинення срібла проводять у нітратній кислоті з масовою часткою 55 %, далі в розчин, що утворився, вводять сухий карбамід до повного розчинення, отриманий розчин випаровують при 855 °С і відновлюють нітрат аргентуму до металічного срібла при 330±10 °С.
Invention relates to the field of industrial organic synthesis, namely to the method of regeneration of SOP catalysts ("silver on the pumice") of the oxidizing conversion of methanol into formaldehyde. The method of regeneration of SOP catalyst SNP of the oxidizing conversion of methanol into the formaldehyde includes treatment of spent catalyst by potassium nitrate, burning of catalyst, washing of introduced compounds of Na, Ca, Fe by solutions of salts and acids, dissolution of silver by nitrate acid and introduction of the reductants of silver. The burning after impregnation of spent catalyst with solution of potassium nitrate is carried out at 350±10 °С during 95±2 minutes, the washing of introduced compounds of Na, Ca, Fe is carried out by a solution of ammonium chloride, and the dissolution of silver is carried out in the nitrate acid with mass fraction 55%, further into the formed solution the dry carbamide is introduced before the complete dissolution, the obtained solution is evaporated at 85±5 °С and the argentums nitrate is reduced to the metallic silver at 330±10 °С.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47209
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005_Kriazheva_Patent_73423.pdf60,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.