Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47211
Title: Спосіб приготування носія срібного каталізатора
Authors: Бутенко, Анатолій Миколайович
Отводенко, Сергій Едуардович
Семченко, Галина Дмитрівна
Русінов, Олександр Іванович
Лобойко, Олексій Якович
Роменський, Олександр Володимирович
Keywords: патент; корисна модель; хімічна технологія; газофазне окиснення спиртів; випалювальна добавка; пемза
Issue Date: 2008
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 37347 Україна, МПК B01J 20/16 (2008.01). Спосіб приготування носія срібного каталізатора / Бутенко А. М., Отводенко С. Е., Семченко Г. Д., Русінов О. І., Лобойко О. Я., Роменський О. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u200807689 ; заявл. 05.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. – 4 с.
Abstract: Спосіб приготування носія для срібного каталізатора, який включає подрібнення, просіювання алюмосилікатного носія, обробку отриманих гранул нітратною кислотою, її відмивання, який відрізняється тим, що як алюмосилікатний носій використовують збіднений фосфорит з розміром гранул 4-10 мм, обробку яких нітратною кислотою ведуть при 333 ± 5К впродовж двох годин, а відмивання від неї при температурі 333 ± 5К.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47211
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_Butenko_Patent_37347.pdf89,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.