Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47213
Title: Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду з водяною парою
Authors: Сінческул, Олександр Леонідович
Бутенко, Анатолій Миколайович
Семченко, Галина Дмитрівна
Лобойко, Вячеслав Олексійович
Гринь, Григорій Іванович
Казаков, Валентин Васильович
Слабун, Іван Олександрович
Роменський, Олександр Володимирович
Маркова, Наталія Борисівна
Keywords: патент; корисна модель; синтез амоніаку; екологічно чистий процес; конверсія; випаровування; таблетування
Issue Date: 2008
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 37401 Україна, МПК B01J 23/885 (2008.01). Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду з водяною парою / Сінческул О. Л., Бутенко А. М., Семченко Г. Д., Лобойко В. О., Гринь Г. І., Казаков В. В., Слабун І. О., Роменський О. В., Маркова Н. Б. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u200808148 ; заявл. 17.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. – 3 с.
Abstract: Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної конверсії карбон (II) оксиду з водяною парою, що включає висаджування вихідних солей ферум у, хрому та купрум у розчином карбонату, таблетування та прожарювання каталітичної маси, який відрізняється тим, що як вихідні солі феруму, хрому та купруму використовують хлориди цих металів, а як висаджувач – використовують амоній карбонат, причому проводять сумісне висаджування компонентів при температурі 303±2 К, а масу прожарюють за схемою: підйом температури з 293 до 613 К зі швидкістю 5-10 град./хв., витримка при 613 К 45-60 хвилин, підйом температури з 613 до 673 К із швидкістю 10 град./хв., витримка при температурі 673К 1,8-2,0 години.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47213
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"
Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_Sincheskul_Patent_37401.pdf84,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.