Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47214
Title: Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду з водяною парою
Authors: Лобойко, Олексій Якович
Бутенко, Анатолій Миколайович
Юрченко, Ганна Олександрівна
Keywords: патент; корисна модель; кобальто-хромова активна маса; пемза; металевий кобальт; гематит
Issue Date: 2013
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 79474 Україна, МПК C01B 21/26 (2006.01). Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду з водяною парою / Лобойко О. Я., Бутенко А. М., Юрченко Г. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2012 11798 ; заявл. 12.10.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. – 6 с.
Abstract: Спосіб приготування модифікованого оксидного каталізатора процесу селективного окиснення амоніаку до нітроген (II) оксиду, у якому використовують кобальто-хромову активну масу, а як носій використовують пемзу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47214
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Loboiko_Patent_79474.pdf224,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.