Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47216
Title: Спосіб селективного вилучення нікелю з промислових нікельвмісних відходів
Authors: Лобойко, Олексій Якович
Бутенко, Анатолій Миколайович
Юрченко, Ганна Олександрівна
Keywords: патент; корисна модель; мінеральна кислота; осадження; нітратна кислота; водонерозчинні сполуки
Issue Date: 2013
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 80262 Україна, МПК (2013.01) C22B 7/00. Спосіб селективного вилучення нікелю з промислових нікельвмісних відходів / Лобойко О. Я., Бутенко А. М., Юрченко Г. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2012 11799 ; заявл. 12.10.2012 ; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10. – 4 с.
Abstract: Спосіб вилучення нікелю з нікельвмісних промислових відходів включає розчинення промислових відходів в мінеральній кислоті, осадження з отриманого розчину водонерозчинних сполук нікелю з подальшим їх відновленням до металу. Розчинення промислових нікельвмісних відходів ведуть в розбавленій нітратній кислоті.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47216
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Loboiko_Patent_80262.pdf176,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.