Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47231
Title: Управління персоналом та економіка праці
Authors: Погорєлов, Микола Іванович
Перерва, Петро Григорович
Колот, Анатолій Михайлович
Рофе, Олександр Йосипович
Погорєлов, Сергій Миколайович
Сусліков, Станіслав Вячеславович
Keywords: труд; производство; производительность труда; рынок труда; занятость населения; рабочая сила; кадры; менеджмент; организация труда; нормирование труда; оплата труда; тарифная система; заработная плата
Issue Date: 2019
Citation: Управління персоналом та економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. І. Погорєлов [та ін.] ; ред. М. І. Погорєлов [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Вид. 2-ге. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 521 с. – Рос. мовою. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47231
Abstract: У посібнику відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються у блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність України з питань ефективного використання трудових ресурсів. Розглянуті питання методології побудови системи управління персоналом; теоретичні і практичні аспекти положення про працю, зайнятість, про організацію, нормування і оплату праці; особливості оплати праці на підприємствах різних організаційно-правових форм і різних категорій працівників в умовах ринкових стосунків. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів і слухачів системи підвищення економічної кваліфікації, провідних працівників і фахівців промислових підприємств.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47231
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2019_Pohorelov_Upravlinnia_personalom.pdf4,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.