Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47307
Title: Оцінка заходів щодо підвищення ефективності роботи міських розподільних електричних мереж в умовах енергоринку України
Other Titles: Measures evaluation to increase the work efficiency of city distribution electric networks in conditions the Ukraine energy market
Authors: Довгалюк, Оксана Миколаївна
Омеляненко, Галина Вікторівна
Піротті, Олексій Євгенович
Бондаренко, Роман Вікторович
Сиромятнікова, Тетяна Віталіївна
Яковенко, Іван Сергійович
Keywords: система накопичення; електрична енергія; ринок електричної енергії; ефективність; storage system; electric energy; electric energy market; efficiency
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Оцінка заходів щодо підвищення ефективності роботи міських розподільних електричних мереж в умовах енергоринку України / О. М. Довгалюк [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: reliability and energy efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 29 (1354). – С. 70-76.
Abstract: Виконано аналіз сучасного технічного стану та перспектив розвитку розподільних електричних мереж України. Розглянуті основні тенденції та динаміка зміни показників надійності функціонування розподільних електричних мереж України. Визначені основні шляхи підвищення ефективності функціонування міських розподільних електричних мереж в умовах нового ринку електричної енергії, на основі яких розроблені організаційно-технічні заходи для підвищення надійності роботи міських розподільних електричних мереж. Розроблено техніко-економічний критерій для оцінки ефективності впровадження заходів з підвищення надійності роботи розподільних електричних мереж, який враховує особливості роботи міських розподільних електричних мереж в структурі нового ринку електричної енергії в Україні, величину показників надійності та якості роботи міських розподільних електричних мереж, витрати на заходи з підвищення надійності роботи міських розподільних електричних мереж та величину компенсації споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання. З використанням запропонованого критерію проведено оцінку доцільності застосування розроблених груп заходів з підвищення надійності роботи міських розподільних електричних мереж в умовах нового лібералізованого ринку електричної енергії в Україні та обгрунтовано вибір найбільш ефективних із запропонованих заходів.
The current technical condition and prospects analysis for the distribution electric networks development in Ukraine is completed. The main trends and changes dynamics in the reliability indicators of the Ukraine distribution electric networks functioning are considered. The main ways to improve the urban distribution electric networks functioning in the new electricity market, on the basis of which organizational and technical measures have been developed to increase the urban distribution electric networks reliability, have been identified. The technical and economic criterion for assessing the measures implementation effectiveness to increase the distribution electric networks reliability, taking into account the urban distribution electric networks features in the new electricity market structure in Ukraine, the reliability and quality urban distribution electric networks functioning indicators, the measures cost to improve reliability the urban distribution electric networks operation and the compensation amount to consumers for non-compliance guaranteed quality standards for the electricity services provision has been developed. The application appropriateness of the developed measures groups to improve the urban distribution electric networks reliability in the new liberalized electricity market in Ukraine was assessed using the proposed criterion, and the most proposed measures effective was justified.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1994-619X
orcid.org/0000-0002-3276-5476
orcid.org/0000-0002-4357-996X
orcid.org/0000-0002-6081-5020
orcid.org/0000-0002-9994-943X
orcid.org/0000-0001-9934-2841
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47307
Appears in Collections:Вісник № 29
Кафедра "Передача електроенергії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_29_Dovhaliuk_Otsinka.pdf688,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.