Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47733
Назва: Виявлення структури аналітичної залежності коефіцієнта інформаційної напруженості від параметрів технологічного середовища
Інші назви: Determination of the analytical dependence structure of information tensity coefficient from technological environment parameters
Автори: Рузметов, Андрій Русланович
Ушаков, Олександр Миколайович
Ключові слова: технологічний комплекс; оснащення; обладнання; пристосування; technological complex; equipping; equipment; fixing device
Дата публікації: 2020
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Рузметов А. Р. Виявлення структури аналітичної залежності коефіцієнта інформаційної напруженості від параметрів технологічного середовища / А. Р. Рузметов, О. М. Ушаков // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технології в машинобудуванні = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Techniqes in a machine industry : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2. – С. 47-55.
Короткий огляд (реферат): Підвищити рівень оптимізації завантаження технологічного комплексу з універсальним, мало автоматизованим обладнанням можна за рахунок одержання більш точної диференційованої інформації про працездатність робітника, що його обслуговує. Існуюча нормативна база поверхово враховує падіння працездатності через середньостатистичні показники і дає досить великий розкид значень: 15  30 %. Для підвищення точності контролю динаміки падіння працездатності основного робітника авторами запропонований метод диференційованого обліку груп факторів, які впливають на виконання кожного робочого руху, включеного до складу відповідного технологічного переходу. В ході виконаних досліджень розглядалася група факторів, що впливає на ріст інформаційної напруги робітника, що виражається в погіршенні уваги і швидкості рішення елементарних виробничих завдань. Підвищення точності прогнозування часових рамок проведення внутріопераційних допоміжних процесів, повинне забезпечуватися методикою, що коректно враховує зв'язок динаміки падіння працездатності робітника з ростом інформаційної напруги. Це дозволить поліпшити склад допоміжного оснащення і підвищити рівень оптимізації планування завантаження основного обладнання при врахуванні можливості багатоверстатного обслуговування.
To increase the level of optimization of the loading a technological complex with universal, little automated equipment possible by obtaining more accurate differentiated information on the working capacity of the worker who serves him. The existing normative framework superficially takes into account the decline in working capacity through average statistic indicators and gives a rather large range of values: 15-30%. To increase the accuracy of control the dynamics of the fall in the working capacity of the main worker the authors propose a method of differentiated accounting of factors group of that affect the performance of each labor movement. In the course of the research was considered a group of factors that affects the growth of information tensity of the worker, which is expressed in the worsening of attention and velocities of the decision of the elementary production problems. The increase accuracy of forecasting the time frame for inside-operation supporting processes, should be provided by the methodology, which correctly takes into account the relationship between the dynamics of the of the fall in the working capacity of the worker with the growth of information tensity. This will improve the composition of auxiliary equipment and increase the level of optimization the planning loading of the main equipment, taking into account the possibility of multi-machine service.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6495-9099
orcid.org/0000-0003-1964-5450
DOI: doi.org/10.20998/2079-004X.2020.2.08
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47733
Розташовується у зібраннях:Вісник № 02. Технології в машинобудуванні
Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
vestnik_KhPI_2020_2_TVM_Ruzmetov_Vyiavlennia-1-8.pdf724,49 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.