Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47810
Title: Теоретичні та експериментальні дослідження процесу обрушування насіння соняшнику кондитерського сорту
Other Titles: Theoretical and experimental researches of the process of seed dehullingof sunflower confectionery sort
Authors: Перевалов, Леонід Іванович
Фадєєв, Леонід Васильович
Півень, Олена Миколаївна
Тимченко, Валентина Кузьмівна
Дьяченко, М. В.
Keywords: технологічні параметри; нові закономірності; ефективні технологічні рішення; technological parameters; new patterns; effective technological solutions
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Теоретичні та експериментальні дослідження процесу обрушування насіння соняшнику кондитерського сорту / Л. І. Перевалов [та ін.] // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2020. – № 2. – С. 57-68.
Abstract: Сфери використання безлушпинного ядра соняшнику постійно розширюються і одночасно видозмінюються вимоги щодо структурно-механічних властивостей обрушеного насіння. Значна частина безлушпинного ядра є предметом експорту України. Метою цього дослідження було вивчення закономірностей впливу комплексу сучасних факторів на процес обрушування фракції дрібного кондитерського насіння та визначення ефективних технологічних параметрів, що забезпечують максимальний вихід ядрової фракції і максимальний вихід незруйнованого цілого ядра «з носиком». Наведено результати системного теоретичного та експериментального дослідження комплексної дії сучасних технологічних факторів на особливості обрушування дрібної фракції насіння соняшнику кондитерського сорту, а саме: вплив чотирьох факторів: N – фактору (швидкість обертання ротору насіннєрушки); W– фактору (вологість насіння); T – фактору (температура обрушування насіння) та Or – фактору (орієнтація насіння в момент удару об деку насіннєрушки). Вперше експериментально доведено, що за умови дії мінусових температур знижується ефективність впливу адсорбційної вологи на пружно-пластичні властивості оболонки насіння. А також доведено, що фактор, який враховує положення насіння в момент удару об деку насіннєрушки суттєво впливає на показники обрушування дрібної фракції насіння кондитерського сорту. Запропоновано ефективні технологічні рішення щодо реалізації наукових здобутків у технологіях видобування рослинної олії та білку, а також у виробництві високоякісного ядра соняшника кондитерського сорту.
The areas of use of the huskless sunflower kernel are constantly expanding and, at the same time, the requirements for the structural and mechanical properties of peeled seeds are being modified. A significant part of the huskless sunflower kernel is the subject of export of Ukraine. The purpose of this study was to study the laws of the influence of a complex of modern factors on the separation process of husks of a fine fraction of confectionery sunflower seeds and definition of effective technological parameters that ensure the maximum output of the whole kernel “with a nose», namely, the influence of four factors: N – factor (speed of rotation of the rotor of the seed), W – factor (moisture of the seeds), T – factor (temperature of seed crushing) and Or – factor (orientation of the seeds at the moment of impact on the deck of the Dehuller). For the first time it has been experimentally proved that under the influence of subzero temperatures the efficiency of the effect of adsorption moisture on the elastic-plastic properties of the seed coat decreases. And it is also proved that a factor that takes into account the position of the seeds at the time of impact on the deck of the Dehuller significantly affects the rate of caving in the small fraction of seeds of the confectionery variety. Effective technological solutions are proposed for the implementation of scientific achievements in technologies for the extraction of vegetable oil and protein, as well as in the production of a high-quality of sunflower kernelconfectionery sort.
DOI: doi.org/10.20998/2078-5364.2020.2.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47810
Appears in Collections:Кафедра "Технологія жирів і продуктів бродіння"
Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITE_2020_2_Perevalov_Teoretychni.pdf383,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.