Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47992
Title: Управління інтелектуальним капіталом в сучасних економічних умовах
Authors: Глізнуца, Марина Юріївна
Колотюк, Олена Іванівна
Keywords: інтелектуальний потенціал; інтелектуальна діяльність; кодифіковані знання
Issue Date: 2020
Citation: Глізнуца М. Ю. Управління інтелектуальним капіталом в сучасних економічних умовах [Електронний ресурс] / М. Ю. Глізнуца, О. І. Колотюк // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 21-22 травня 2020 р. : у 2 ч. Ч. 1 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Електрон. текст. дані. – Рівне, 2020. – С. 247-248. – URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18488/, вільний (дата звернення 04.09.2020 р.).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47992
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hliznutsa_Upravlinnia_intelektualnym_2020.pdf168,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.