Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48005
Title: Економічні проблеми правовласників виключних прав
Authors: Ткачов, Максим Михайлович
Перерва, Петро Григорович
Приходько, Єлизавета Геннадіївна
Keywords: інтелектуальна власність; авторське право; патенти; інформація; комерціалізація
Issue Date: 2020
Citation: Ткачов М. М. Економічні проблеми правовласників виключних прав [Електронний ресурс] / М. М. Ткачов, П. Г. Перерва, Є. Г. Приходько // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 21-22 травня 2020 р. : у 2 ч. Ч. 1 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Електрон. текст. дані. – Рівне, 2020. – С. 519-522. – URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18488/, вільний (дата звернення 04.09.2020 р.).
Abstract: Доведено, що при передачі авторських і суміжних прав, варто мати на увазі, що така може здійснюватися у формі укладення або договору про відступлення інтелектуального права, або ліцензійних договорів про передачу інтелектуальних прав.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48005
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachov_Ekonomichni_problemy_2020.pdf215,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.