Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48077
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічний аналіз"
Authors: Єршова, Наталя Юріївна
Keywords: управлінська діяльність; перелік теоретичних питань; перелік розрахункових завдань; економічна діяльність; аналіз капіталу підприємств; фінансові результати
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічний аналіз" [Електронний ресурс] : для студентів заоч. форми навчання за спец. 071 "Облік і оподаткування", освітня програма "Облік, аудит і оподаткування" / уклад. Н. Ю. Єршова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 27 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48077.
Abstract: У ринкових умовах господарювання аналітичне забезпечення постає головною умовою прийняття ефективних управлінських рішень економічними суб’єктами. Особливого значення набуває посилення ролі та значення аналітичних процедур, аналітичних інструментів як основи управління бізнесом. Навчальна дисципліна «Економічний аналіз» належить до вибіркових дисциплін спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит і оподаткування». Предметом навчальної дисципліни є результати діяльності суб’єктів господарювання. Метою навчальної дисципліни є формування знань з теоретичних основ економічного аналізу діяльності підприємства; оволодіння сучасними аналітичними методами обробки інформації; набуття навичок організації економічного аналізу та використання аналітичної інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48077
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_Ekonomichnyi_analiz_2020.pdf675,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.