Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48079
Title: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Економічний аналіз"
Authors: Єршова, Наталя Юріївна
Keywords: управлінська діяльність; аналіз витрат підприємств; інвестиційна діяльність підприємств; аналіз капіталу підприємств
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Економічний аналіз" [Електронний ресурс] : для студентів усіх форм навчання спец. 071 "Облік і оподаткування", освітня програма "Облік, аудит і оподаткування" / уклад. Н. Ю. Єршова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 32 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48079.
Abstract: Аналітичне забезпечення у ринкових умовах господарювання постає головною умовою прийняття ефективних управлінських рішень економічними суб’єктами. Особливого значення набуває посилення ролі та значення аналітичних процедур, аналітичних засобів при обґрунтуванні висновків та рекомендацій щодо управління бізнесом. Навчальна дисципліна «Економічний аналіз» належить до вибіркових дисциплін спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит і оподаткування».
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48079
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Metodychni_vkazivky.pdf645,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.