Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48082
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (реферату) з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Authors: Єршова, Наталя Юріївна
Keywords: наукова діяльність; навчальний процес; функції науки; науково-дослідний процес; наукова інформація
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (реферату) з дисципліни "Основи наукових досліджень" [Електронний ресурс] : для студентів усіх форм навчання спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад. Н. Ю. Єршова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 18 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48082.
Abstract: Сучасні інституціональні перетворення в науці як сфері пізнавальної діяльності людини, усвідомлення завдань і функцій науки, критеріїв визнання результатів наукової діяльності обумовлюють необхідність удосконалення та подальшого розвитку процесу наукових досліджень, який забезпечує вироблення наукових знань. Важливим напрямом наукової діяльності є наукові дослідження у вищих навчальних закладах, що формують інтелектуальний потенціал країни, сприяють забезпеченню якісно нового змісту компетентностей сучасних висококваліфікованих фахівців, які є провідниками прогресивних змін у практичній діяльності суб’єктів господарювання. Мета дисципліни «Основи наукових досліджень»: засвоєння майбутніми спеціалістами теоретичних основ та здобуття практичних навичок проведення наукового дослідження. Значна увага при цьому приділяється формуванню у студентів навичок використання методів наукового дослідження, що створює суттєві конкурентні переваги серед фахівців економічного профілю на ринку праці.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48082
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Naukovi_doslidzhennia.pdf365,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.