Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48089
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Authors: Єршова, Наталя Юріївна
Keywords: поняття наукового дослідження; складові науково-дослідного процесу; теми рефератів; методологія наукових досліджень
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи наукових досліджень" [Електронний ресурс] : для студентів усіх форм навчання спец. 071 "Облік і оподаткування" / уклад. Н. Ю. Єршова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 33 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48089.
Abstract: Навчальна дисципліна "Основи наукових досліджень" належить до професійних дисциплін циклу підготовки магістрів за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування". Вивчення організації наукових досліджень сприяють поглибленню теоретичних і практичних здібностей особистості з обліку та оподаткування, здатної працювати в умовах ринкової економіки, тобто в тих, які потребують від неї творчої ініціативи, високого рівня компетентності, сучасного економічного мислення.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48089
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Osnovy_naukovykh_doslidzhen.pdf454,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.