Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48305
Title: Методичні вказівки до виконання практичного заняття "Екологічні піраміди. Правило Ліндемана"
Authors: Древаль, Олександр Миколайович
Keywords: енергетичні потреби організмів; ланцюги харчування; піраміди енергії; піраміди біомас; піраміди чисел
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання практичного заняття "Екологічні піраміди. Правило Ліндемана" з дисципліни "Екологія" : для студентів спец. 263 "Цивільна безпека", освітня програма "Охорона праці" / уклад. О. М. Древаль ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 16 с.
Abstract: Сонце – практично єдине джерело всієї енергії на Землі. Однак не вся енергія сонячного випромінювання може засвоюватися й використовуватися організмами. Лише близько половини світлового потоку, що падає на зелені рослини, поглинається фотосинтетичними елементами, і лише мала частка поглиненої енергії (від 1 до 5 %) запасається у вигляді біохімічної енергії (або енергії хімічних зв’язків) – енергії, що міститься в тканинах рослин (їх біомасі). Більша частина сонячної енергії втрачається у вигляді тепла. При переміщенні біомаси та енергії, що еквівалентна цієї біомасі, по трофічному ланцюгу з одного рівня на інший швидкість цього потоку (тобто кількість біомаси/енергії, що перейшла з одного трофічного рівня на інший, в одиницю часу) різко зменшується. Втрати біомаси/енергії при переході з одного трофічного рівня на інший (більш високий) визначають кількість цих рівнів і співвідношення чисельності хижаків та жертв. Кількість енергії, що передається з одного рівня на інший (у процентному відношенні), можна визначити згідно із законом Ліндемана. Співвідношення таких показників кожного рівня трофічного ланцюга як кількість енергії, біомаси, організмів, з урахуванням закону Ліндемана, можна зобразити графічно у вигляді екологічних пірамід. Знання та використання закону Ліндемана дозволяє зробити практичні висновки щодо ведення сільськогосподарського виробництва та раціонального природокористування. Метою заняття є практичне ознайомлення студентів з харчовими взаємовідносинами в екосистемах, екологічними пірамідами, закономірністю, що лежить в основі їхнього існування – правилом Ліндемана (правилом 10 %), а також набуття практичних навичок із розв’язання задач, пов’язаних з цим правилом.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48305
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Ekolohichni_piramidy.PDF707,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.