Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48312
Title: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання "Визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва"
Authors: Древаль, Олександр Миколайович
Keywords: проектна документація; об`єкти підвищеної безпеки; житлові будинки; економічні збитки; інженерно-транспортна інфраструктура
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання "Визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва" курсу "Експертиза та обстеження у сфері промислового будівництва та цивільного захисту" : для студентів спец. 263 "Цивільний захист", освітня програма "Охорона праці" усіх форм навчання / уклад. О. М. Древаль ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 28 с.
Abstract: Безпека будівель і споруд залежить від відмов, під якими розуміють події, що полягають у переході будівельних конструкцій і будівлі в цілому із одного стану (граничного) в інший (позаграничний). Відмовою також вважається реалізація такого стану будівлі / споруди, її частини або елемента, який призводить до появи значних економічних збитків чи соціальних втрат. Мета роботи - систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і практичних умінь студентів з визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва, набуття досвіду роботи з літературою та іншими джерелами інформації щодо теми розрахунково-графічного заняття тощо.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48312
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Vyznachennia_klasu_naslidkiv.PDF794,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.