Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4833
Title: Обґрунтування можливості роботи елемента сопло-заслінка із послідовно включеним зворотним клапаном
Authors: Скворчевський, Олександр Євгенович
Keywords: електрогідравлічний перетворювач; мехатронний модуль; поступальний рух; нелінійні диференційні рівняння; чисельне інтегрування; перехідні процеси; linear motion; mechatronic module; non-linear differential equation; numerical integration; transient process characteristics
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Скворчевський О. Є. Обґрунтування можливості роботи елемента сопло-заслінка із послідовно включеним зворотним клапаном / О. Є. Скворчевський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Автомобіле- та тракторобудування. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 30. – С. 140-146.
Abstract: Мета роботи подальший розвиток досліджень по обґрунтуванню можливості реалізації гідравлічного стопоріння та пропорційного регулювання на одному апараті. Для досягнення мети була удосконалена математична модель, запропонована раніше. Проведено її чисельне інтегрування. Отримані характеристики перехідного процесу підтвердили можливість суміщення функцій гідравлічного стопоріння та пропорційного регулювання тиску для запатентованого електрогідравлічного перетворювача, підключеного до поршневої порожнини несиметричного гідравлічного циліндру.
The aim of this study is justification of the possibility by the combining shut-off valve function with function of the proportional pressure control on the single valve. This aim has been achieved by the improvement and numeral integration of the previously proposed mathematical model. The transient process characteristics have been obtained. They are confirming the hypotheses of the possibility by the combining shutoff valve function with function of the proportional pressure control on the single valve.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4572-7305
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4833
Appears in Collections:Вісник № 30
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_30_Skvorchevskyi_Obgruntuvannia.pdf341,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.