Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48342
Title: Sociocultural challenges as determinants of the receptions and practices of modern yoga
Other Titles: Соціокультурні виклики як детермінанти рецепцій і практик сучасної йоги
Authors: Lobas, Viktoria
Keywords: modern yoga; the social in yoga; social determinants of yoga; body culture; practice of yoga; тілесність; гармонізація; культурні традиції Сходу
Issue Date: 2020
Publisher: Український культурологічний центр
Citation: Lobas V. Sociocultural challenges as determinants of the receptions and practices of modern yoga / V. Lobas // SKHID = СХІД. – 2020. – No. 1 (165). – P. 67-74.
Abstract: The dynamics of modern life in its cultural and social diversity indicates a special interest in modern yoga and its active implementation. The authors of the article try to identify those determinants that contribute to the development of yoga in modern conditions. They emphasize that interest in yoga is being formed under the influence of special factors characteristic of a postindustrial society with new sensations of time. The spread of new intellectual sensitivity also poses certain challenges for humans. Thus, this complex of sociocultural determinants activates interest in the cultural representations of the East. The desire to create personal and social reality sets up certain receptions and practices, and yoga is called upon to fulfill its special mission: it encourages us to study our basic outlooks on life, to become aware of which ones are fruitless nowadays, to search for more suitable ones nowadays in order to substitute the first ones.
Бажання творити особисту і соціальну реальність налаштовує на певні рецепції і практики, і йога покликана виконати свою особливу місію: вона закликає вивчати наші основні погляди на життя, з'ясовувати, які з них є нефункціональними за умов сучасності, націлює нас на їх заміну і на пошук більш придатних для життя. Автори спираються на аналітичний метод при обробці статистичних даних, історико-компаративістський підхід для розуміння соціального в традиції йоги. Також присутня методологія крос-культурного аналізу, яка дозволяє шукати механізми, завдяки яким ідеї, навички, книги тощо переміщуються із однієї культури в іншу, трансформуючи і формуючи сенси і нові положення речей в соціумі, в природі. Динаміка сучасності в її культурному і соціальному різноманітті свідчить про особливий інтерес до сучасної йоги. Автори намагаються знайти детермінанти, які сприяють розвитку йоги в умовах сучасності. Вони підкреслюють, що зацікавленість йогою формується під впливом особливих факторів, характерних для постіндустріального суспільства із новим відчуттям часу. В статті показано, що формування нової культури загострило опозиції "соціальне-асоціальне" й "тілесне-духовне", що сприяло різкому злету проблем психологічного, соціопсихологічного, медико-фізіологічного характеру. Поширення нової інтелектуальної чутливості також створює певні виклики для людини. Цей комплекс соціокультурних детермінант активізує інтерес до культурних традицій Сходу. Бажання гармонізувати і прогнозувати опозиції, які стали репрезентувати себе в режимі протиріч, загострило і прискорило пошуки шляхів їх вирішення. Культура тіла і техніка зміни свого не тільки внутрішнього, а й зовнішнього "Я" з метою вдосконалення реальності і, отже, соціуму здійснюється в контексті соціального замовлення на нову інтелектуальну чутливість. Саме тому тюнінг сучасної людини розбудовується на бажанні збалансувати психічне, фізичне, емоційне і соціальне. Автори показують, що практика сучасної йоги якраз і формує простір для реалізації відповідей на виклики: вона стала виконувати роль механізму в процесі балансування між гострими кутами життєвих позицій і роль методу їх гармонізації.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9577-8282
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48342
Appears in Collections:Кафедра "Філософія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKHID_2020_1_Lobas_Sociocultural_challenges.pdf413,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.