Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48488
Title: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Теплотехнічні розрахунки роликової конвеєрної печі для виробництва керамічних плиток"
Authors: Нагорний, Андрій Олегович
Keywords: методичні вказівки; конвеєрна піч; випал; горіння палива; режим роботи; видатки тепла
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Теплотехнічні розрахунки роликової конвеєрної печі для виробництва керамічних плиток" з курсу "Теплотехнічне обладнання підприємств" : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньої програми "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. А. О. Нагорний ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48488.
Abstract: Розглянуто методологічні засади теплотехнічних розрахунків випалювальних агрегатів технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Наведено характеристики конвеєрних печей, приклади виконання розрахунків та варіанти для виконання розрахункового завдання з курсу "Теплотехнічне обладнання підприємств", що викладається в рамках освітньої програми "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів". Призначено для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, а також технологів та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у галузі хімічних технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48488
Appears in Collections:Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Teplotekhnichni_rozrakhunky.pdf980,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.