Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48489
Title: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Розрахунок основних розмірів та параметрів роботи барабанної сушарки"
Authors: Нагорний, Андрій Олегович
Keywords: методичні вказівки; барабанна сушарка; сушильний агент; вологовміст; тепловміст; витрати тепла
Issue Date: 2020
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання "Розрахунок основних розмірів та параметрів роботи барабанної сушарки" з курсу "Механічне обладнання підприємств" : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньої програми "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. А. О. Нагорний ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 27 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48489.
Abstract: Розглянуто методологічні засади конструктивних та теплових розрахунків сушильного обладнання технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Наведено характеристики барабанних сушарок, приклади виконання розрахунків та варіанти для виконання розрахункового завдання з курсу "Механічне обладнання підприємств", що викладається в рамках освітньої програми "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів". Призначено для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, а також технологів та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у галузі хімічних технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48489
Appears in Collections:Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Rozrakhunok_osnovnykh_rozmiriv.pdf1,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.