Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48514
Title: Пакет пластинчастого теплообмінника
Authors: Товажнянський, Леонід Леонідович
Капустенко, Петро Олексійович
Перевертайленко, Олександр Юрійович
Арсеньєва, Ольга Петрівна
Хавін, Геннадій Львович
Keywords: патент; корисна модель; хімічне машинобудування; поперечний переріз; теплопередаюча пластина; гофрований участок
Issue Date: 2009
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 40678 Україна, МПК (2009) F28F 3/08. Пакет пластинчастого теплообмінника / Товажнянський Л. Л., Капустенко П. О., Перевертайленко О. Ю., Арсеньєва О. П., Хавін Г. Л. ; власник АТ "Співдружність-Т" (Україна). – № u200812136 ; заявл. 14.10.2009 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. – 3 с. : іл.
Abstract: Пакет пластинчастого теплообмінника, що складається з теплопередавальних пластин, кожна пластина має колекторні отвори для входу та виходу відповідних робочих середовищ, розподільчу та збираючу частини та основне гофроване теплопередавальне поле, гофри якого розташовані під нахилом до осей пластини, а між відповідними виступами гофрів двох суміжних пластин забезпечено контакт на усьому основному теплопередавальному полі, виступи ж гофрів принаймні з однієї сторони пластини щонайменше у двох поперечних перерізах є різноіменними геометричними фігурами, який відрізняється тим, що з метою поліпшення теплоенергетичних та механічних характеристик та зменшення металоємності пакета площини поперечного перерізу каналу між двома суміжними пластинами принаймні в двох місцях основного теплопередавального поля у напрямку будь-якої осі симетрії пластини є різними, а при цьому сумарна величина площини згаданих поперечних перерізів двох суміжних каналів у вищезгаданих місцях основного nеплопередавального поля є незмінною.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48514
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Tovazhnianskyi_Patent_40678.pdf282,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.