Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48522
Title: Пристрій для безперервного травлення прокату смуги вуглецевої сталі
Authors: Арсеньєва, Ольга Петрівна
Ілюнін, Олег Олегович
Перевертайленко, Олександр Юрійович
Подпружников, Петро Михайлович
Селяков, Олександр Михайлович
Тімофєєв, Володимир Олександрович
Keywords: патент; винахід; металургія; окалини; травильний розчин; сталева смуга
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 104710 Україна, МПК (2014.01) C23G 3/00 C23G 1/08 (2006.01) C23F 1/08 (2006.01) B08B 1/02 (2006.01) B08B 3/08 (2006.01) B08B 13/00. Пристрій для безперервного травлення прокату смуги вуглецевої сталі / Арсеньєва О. П., Ілюнін О. О., Перевертайленко О. Ю., Подпрудников П. М., Селяков О. М., Тімофєєв В. О. ; власник Харків. нац. ун-т радіоелектроніки (Україна). – № u 2012 09428 ; заяв. 02.08.2012 ; публ. 25.02.2014, Бюл. № 4. – 5 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі металургії, а саме – до конструкції пристрою для безперервного травлення прокату смуги вуглецевої сталі. Пристрій для безперервного травлення прокату смуги вуглецевої сталі складається з травильного агрегату, який містить блоки нагрівання і регенерації травильного розчину, сталевої смуги для травлення, блока n сопел для подання травильного розчину, оптичного датчика, блока обробки оптичної інформації та управління технологічним процесом, причому вихід оптичного датчика з'єднаний з першим входом блока обробки оптичної інформації та управління технологічний процесом, перший вихід якого з'єднаний з блоком сопел, підключений до перших керуючих входів n сопел, а другий його вихід - з дозатором, причому пристрій додатково містить другий дозатор та оптичний датчик, вихід якого з'єднаний з другим входом блока обробки оптичної інформації та управління технологічним процесом, а травильний агрегат додатково містить комплекс заглибних травильних ванн та другий дозатор, до керуючого входу цього дозатора підключений третій вихід блока обробки оптичної інформації та управління технологічним процесом, при цьому перший керуючий вихід другого дозатора з'єднаний з регулюючим концентрацію розчину входом ванни, а другий - з другими керуючими входами сопел блока сопел, що являє собою n сопел, розташованих з лицьової та тильної сторін сталевої смуги, причому кількість сопел n – не більше D/d-2, де D – ширина сталевої смуги, d – геометричний діаметр сопла. Винахід забезпечує підвищення якості травлення, зниження енергетичних і матеріальних втрат травильного розчину, зниження собівартості процесу травлення сталевої смуги шляхом оперативного одержування розгорнутої оцінки результатів травлення сталевої смуги з використанням зворотного зв'язку за даними параметрів, яка є функцією параметрів процесу травлення і розбіжності фактичних значень параметрів кількості, кольору, площі наявних дефектів на сталевій смузі, їх координат, порівняно зі зразковими даними з банку даних.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48522
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Arsenieva_Patent_104710.pdf185,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.