Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48670
Title: Безпека праці у професійній діяльності: охорона праці в галузі, цивільний захист
Authors: Мовмига, Наталія Євгеніївна
Лісогор, Олена Сергіївна
Keywords: сфера застосування; опис дисципліни; глосарій; навчальна програма дисципліни; навчальний процес
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Безпека праці у професійній діяльності: охорона праці в галузі, цивільний захист : метод. вказівки для самост. роботи студентів освітньо-проф. рівня магістр (заоч. форм навчання) навч.-наук. ін-ту економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу (БЕМ) / уклад.: Н. Є. Мовмига, О. С. Лісогор ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 68 с.
Abstract: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-професійного рівня «магістр» (заочної форми навчання) за навчальною дисципліною «Безпека праці у професійній діяльності: охорона праці в галузі, цивільний захист» розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9.11.2010 р. за № 1057/18352, з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Знання основних питань з даної дисципліни є необхідними для спеціаліста у будь-якій галузі виробництва. Мета методичних вказівок визначити зміст і обсяг навчального матеріалу з курсу «Безпека праці у професійній діяльності», що необхідний для формування знань для подальшого виконання функціональних обов’язків випускниками Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (БЕМ). Методичні вказівки розроблені відповідно до робочих і робочо-навчальних програм за напрямками.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48670
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Bezpeka_pratsi.PDF1,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.