Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48680
Title: Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища"
Authors: Березуцький, В'ячеслав Володимирович
Мовмига, Наталія Євгеніївна
Лісогор, Олена Сергіївна
Панчева, Ганна Михайлівна
Keywords: виробнича санітарія; індивідуальні завдання; електробезпека; характеристика умов праці; економіка; ергономічні вимоги; пожежна безпека
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" кваліфікац. роботи фахівця : для студентів навч.-наук. ін-ту економіки, менеджменту і міжнар. бізнесу / уклад.: В. В. Березуцький [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 28 с.
Abstract: Розрахунково-пояснювальна записка дипломного проекту (роботи) повинна містити розділ «Охорона праці та навколишнього середовища». При складанні розділу необхідно використовувати матеріали переддипломної практики. Мета справжніх методичних вказівок – встановити об’єм і основний вміст питань охорони праці і довкілля в дипломних проектах (роботах) студентів факультетів економічного напрямку. Об’єм даного розділу пояснювальної записки повинен складати 10–15 сторінок тексту. За текстом даного розділу пояснювальної записки кваліфікаційної роботи мають бути наведені посилання на використану літературу і нормативно-технічну документацію (ДСТУ, НПАОП, ДБН, ДСанПіН, НАПБ та ін.).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48680
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Okhorona_pratsi.PDF810,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.