Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48682
Title: Методичні вказівки до виконання контрольного завдання "Професіографічний аналіз професійної діяльності фахівця з охорони праці"
Authors: Мовмига, Наталія Євгеніївна
Keywords: психологічні якості; види професіограм; організація професіографічного аналізу; професійні знання; модель фахівців
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольного завдання "Професіографічний аналіз професійної діяльності фахівця з охорони праці" з курсу "Психологія праці та безпеки" : для студентів спец. напрямку підготовки "Цивільна безпека", спец. "Охорона праці" / уклад. Н. Є. Мовмига ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 41 с.
Abstract: В межах навчальної дисципліни «Психологія праці та безпеки» розглядаються: проблеми праці як процесу функціонування і розвитку людини – суб’єкта праці, як окремого індивіда; теоретико-методологічні, психофізіологічні і психологічні підстави праці; психологічні характеристики конкретної професійної діяльності; професійно важливі якості окремого індивіда як суб’єкта праці; професійні кризи і деструкції; професійні захворювання. Головні завдання психології праці на сучасному етапі безпосередньо пов’язані з громадськими завданнями вдосконалення виробничих стосунків та підвищення якості праці, забезпечення безпеки праці, усунення аварійних ситуацій, демократизації і формування психологічного типу працівника, відповідної культури праці. Вивчення курсу «Психологія праці та безпеки» студенти закінчують виконанням контрольного завдання «Професіографічний аналіз професійної діяльності фахівця з охорони праці», який містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової діяльності конкретної професії, її окремих вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти працівник. Мета методичних вказівок – навчитися проводити професіографічний аналіз професійної діяльності; отримати знання та уміння для проведення професіографічного дослідження професії фахівця з охорони праці для отримання повного уявлення про професію; навчитися складати професіограму (трудограму і психограму) професії; розробити модель фахівця з охорони праці і скласти розділ «Сукупність вимог, що ставляться до особистісних, ділових і професійних якостей фахівця з охорони праці».
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48682
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Profesiohrafichnyi_analiz.PDF1,11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.