Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4884
Title: Розвиток мікології та фітопатології в Київському університеті у другій половині XIX століття
Authors: Гамалія, В. М.
Keywords: дослідження наукові; ботаніка; морфологія; фізіологія; гриби; вчені українські; mycology; plant pathology; Kyiv university; department of botany
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гамалія В. М. Розвиток мікології та фітопатології в Київському університеті у другій половині XIX століття / В. М. Гамалія // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 10 (984). – С. 13-21.
Abstract: В статті надається опис наукових досягнень українських вчених в галузі фітопатології та мікології. Показано, що розвиток мікології в Україні у другій половині ХІХ століття значною мірою був пов’язаний з університетськими дослідженнями. Так, у Київському університеті св. Володимира з 1934 р. працювали такі визначні дослідники, як Опанас Семенович Рогович, Яків Якович Вальц, Ілля Григорович Борщов, Йосип Васильович Баранецький, Сергій Гаврилович Навашин, Костянтин Адріанович Пурієвич та Старіон Мартиніанович Ходецький.
The article describes the scientific achievements of Ukrainian scientists in the field of plant pathology and mycology. It is shown that the development of Mycology in Ukraine in the second half of the 19th century was largely associated with university research. For example, at Kyiv University of St. Vladimir in 1934 worked such prominent scholars as A. S. Rohovych, J. J. Waltz, I. G. Borshchov, J. V. Baraneckij, S. G. Navashin, K. A. Puriyevych and S. M. Hodetskij.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4884
Appears in Collections:Вісник № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_10_Hamaliia_Rozvytok.pdf594,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.